top of page

המערכה על שטחי C

בשנת 2009 פרסם ראש הממשלה הפלסטיני דאז, סלאם פיאד, תוכנית אסטרטגית לבניית התשתית למדינה הפלסטינית בשם "מסיימים את הכיבוש, מקימים מדינה", שתכליתה: השתלטות על שטחי C – יצירת רצף טריטוריאלי בין שטחי A וB ובינם לבין הקו הירוק, בידוד יישובים יהודים וחסימת הרצף הטריטוריאלי של ישראל, השתלטות על צירי תנועה ראשיים, השתלטות על משאבי טבע והרס אתרי מורשת יהודים בניסיון לטשטש את הזיקה והקשר של העם היהודי לחבלי הארץ הללו. בתוך זמן קצר עברה התוכנית לשלב הביצוע, ובמהלך העשור האחרון היא משנה את פני השטח מקצה לקצה. 


"תוכנית פיאד" כוללת: בינוי נרחב, השתלטות חקלאית (הקמת טרסות, עיבודי קרקע נרחבים, חפירת בורות ופריסת ציוד השקיה), מחצבות, פיתוח וסלילה של דרכים, והשחתה של אתרים ארכיאולוגיים. לטובת קידומה המואץ של התוכנית הקימה הרשות הפלסטינית תשתית ארגונית רחבה, ולמרות שהיא מהווה הפרה בוטה של הסכמי אוסלו, היא זוכה לסיוע נרחב של מתן שירותים ומימון נדיב מהאיחוד האירופי, ממדינות האיחוד וגם מהאו"ם. 


במהלך העשור האחרון גיבשו הפלסטינים כ120 תב"עות לשטחי C, שחלק ניכר מהן כבר מבוצעות בשטח וממומנות על-ידי הקהילה הבינלאומית בהיקף של כ60 מיליון אירו. עתודות המימון להשלמת הביצוע של תוכניות אלו עומד על 170 מיליון אירו. שינוי פני השטח מלווה גם במאמץ משפטי לקיבוע מציאות משפטית חדשה לטובת הרשות הפלסטינית. הרש"פ הקימה רשות מיוחדת במימון בינלאומי המפעילה צוותי מודדים לצורך רישום והסדר של המקרקעין מטעמה. בהעדר מהלך ישראלי מקביל, מהלך זה מקבע ריבונות פלסטינית תודעתית ואף משפטית על כלל השטח הפתוח, ובנוסף יאפשר את הפיכתן בפועל של אדמות מדינה וסקר לאדמות פרטיות של פלסטינים. כמובן, המהלך הפלסטיני יוצר גם שינוי דמוגרפי משמעותי וגידול מאסיבי של האוכלוסייה הפלסטינית בשטחי C. 
הדיבורים על החלת החוק הישראלי בחלקים משטחי C ובעיקר פרסום תוכנית המאה הובילו להגברת קצב הפעילות הפלסטינית על מנת לקבוע כמה שיותר עובדות בשטח.

 

כדי לסייע למדינת ישראל לאכוף את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C, כמתבקש הן מהסכמי אוסלו והן מתוכנית טראמפ, ביצענו באמצעות צילומי אוויר (מאוגוסט 2019), ותיעוד שטח באמצעות סיורים ורחפנים (שנעשה בפברואר-מרץ 2020) סקירה מקיפה של כל תחומי הפעילות הפלסטינית: בינוי, השתלטות חקלאית, מחצבות, דרכים, פגיעה באתרי מורשת.

bottom of page