top of page

בינוי פלסטיני בשטחי C

• מס' המבנים הפלסטינים שנבנו בשטח C עומד נכון לאוגוסט 2019 על 65,572 מבנים .

  • מאז תחילתה של תוכנית פיאד ב2009- בנו הפלסטינים בשטחי C 35,930 מבנים חדשים, מתוכם 7277 מבנים בשנתיים האחרונות.

  • קצב הגידול נכון להיום הוא של קרוב ל4000 בתים בשנה, המשתרעים על-פני שטח של 3638 דונם (0.1% משטח C).

  • מעבר לשטח שתופסים שטחים אלה, הם מושכים אליהם גם אוכלוסייה רבה. כך שהמשמעות היא בעיקר גידול מאסיבי של אוכלוסיית הפלסטינים בשטח C.

  • לפי חישוב ממוצע של 4 נפשות לבית (וברור שבבתים רבים מספר הנפשות הוא כפול ויותר), בשטחי C חיים היום למעלה מרבע מיליון פלסטינים, והגידול הדמוגרפי בכל שנה הוא של 15,000 נפש.[*] ספירת המבנים בוצעה על-ידי תנועת רגבים. עוד על תפיסת קרקע באמצעות בניה בלתי-חוקית ראו:

מלחמת התשה, תנועת רגבים, דצמבר 2019.

Comentarios


bottom of page