אודות

פורום שילה הוא מכון מחקר ומדיניות מייסודו של 'פורום קהלת׳, הפועל להעשיר את הידע אודות ההתיישבות היהודית בכל חלקי הארץ, אתגריה, צרכיה, חשיבותה והצידוק המוסרי שלה, ולספק כלים ונתונים לצורך חיזוקה, התפתחותה והרחבתה.

בכלל זה אנחנו מבקשים להמשיך את המגמה שבה החל מזכיר המדינה פומפאו, לחשוף את האמת העובדתית וההיסטורית על ההתיישבות היהודית – בארץ ישראל בכלל וביהודה ושומרון בפרט – ולספק למדינת ישראל ולידידיה בעולם את מירב כלי המחקר הנדרשים להם, כדי להילחם בכל מי שפועל להשחיר את פניה ולשלול את הלגיטימיות שלה. 

 

עו”ד בנצי ליברמן 

יו"ר

ד”ר ענת רוט

מנכ"ל 

מעוניינים במידע נוסף? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

© 2020 by Shiloh Policy Forum (RAMADO)