top of page

הצהרת מזכיר המדינה, מייק פומפאו, על חוקיות ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון


ממשל טראמפ משנה את הגישה של ממשל אובמה כלפי התנחלויות ישראליות.

האופן שבו מגיבה ארצות הברית לפעילות ההתנחלות של ישראל ביהודה ושומרון מתאפיין בעשורים האחרונים בחוסר עקביות. בשנת 1978 קבע ממשל קרטר באופן קטגורי, שהקמתה של התיישבות אזרחית אינה מתיישבת עם החוק הבינלאומי. בשנת 1981 הנשיא רייגן חלק על קביעה זו והצהיר כי אינו סבור שההתנחלויות הן בלתי חוקיות באופן אינהרנטי.


הממשלים שבאו בעקבותיו הכירו בכך שפעילות התנחלותית בלתי מרוסנת עלולה להוות מכשול לשלום, אך בחכמה ובזהירות הם גם הכירו בכך ששימוש בטיעונים משפטיים אינו מקדם את השלום. עם זאת, בדצמבר 2016, לקראת סיום כהונתו של הממשל הקודם, שינה מזכיר המדינה קרי שינה את הגישה הזהירה הזו, שבמשך עשרות שנים היו שותפות לה שתי המפלגות, והכריז באופן פומבי על אשרור ההצהרה האמורה בדבר אי חוקיותן של ההתנחלויות.

לאחר בחינה קפדנית של כל צדדי הויכוח בשל החוקיות, ממשל זה מסכים עם הנשיא רייגן. הקמת ההתיישבות הישראלית ביהודה ושמרון אינה סותרת את החוק הבינלאומי.


ברצוני להדגיש מספר שיקולים חשובים.

ראשית, תראו, אנחנו מכירים בכך, שכמו שקבעו בתי המשפט הישראלים, מעמדו המשפטי של כל יישוב צריך להיבחן באופן ספציפי, בהתאם לעובדות בשטח ולנסיבות שבגינן הוקם. משום שכך, הממשל האמריקאי אינו נוקט עמדה לגבי מעמדו החוקי של יישוב ישראלי כזה או אחר.

מערכת המשפט הישראלית מאפשרת לקרוא תגר על פעילות ההתיישבות הישראלית ולוקחת בחשבון גם שיקולים הומניטאריים. בתי משפט ישראלים אישרו את חוקיותן של חלק מפעולות ההתיישבות הישראלית, ולגבי אחרות קבעו כי לא ניתן לבסס את חוקיותן.

שנית, איננו קובעים את מעמדם הסופי של שטחי יהודה ושומרון. משימה זו נתונה בידיהם של הישראלים והפלסטינים, והיא צריכה להיקבע במשא ומתן ביניהם. החוק הבינלאומי אינו מכתיב תוצאה מסוימת, ואינו יוצר שום מכשול חוקי בפני ההחלטה שתתקבל במשא ומתן.

שלישית, החלטתנו שלא להכיר עוד באמירה לפי ה ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון נוגדת את החוק הבינלאומי מתבססת על עובדות, היסטוריה ונסיבות מיוחדות שמגלם מפעל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. החלטתנו אינה נובעת מדעה קדומה ואינה קובעת מסקנות תלויי נסיבות לגבי החוקיות של מקומות אחרים בעולם..


ולסיום, הגדרת מפעל ההתיישבות כמנוגד לחוק הבינלאומי, לא מועילה. היא לא קידמה את השלום. האמת הקשה היא שלעולם לא יהיה פתרון משפטי לסכסוך, וויכוחים על מי צודק ומי טועה לפי המשפט הבינלאומי לא יביאו את השלום. מדובר בבעיה פוליטית מורכבת שיכולה להיפתר אך ורק באמצעות משא ומתן בין הישראלים והפלסטינים.

ארצות הברית תמשיך במחויבותה העמוקה לסייע לקידום השלום, ואעשה כל שביכולתי כדי לסייע למטרה זו. ארה"ב מעודדת את הישראלים והפלסטינים לפתור את שאלת מעמדה של ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון בכל משא ומתן עתידי על הסדר הקבע.

בנוסף, אנו מעודדים את שני הצדדים למצוא פתרון שמקדם ושומר על הביטחון והרווחה של פלסטינים וישראלים כאחד.


(צילום: רויטרס)


Comments


bottom of page