top of page

המסר המדיני בהצהרת פומפאו

פרופ' אבי בל, ישראל היום 20/11/19.אין להמעיט בחשיבות הודעתו של מזכיר המדינה פומפאו על חוקיות ההתיישבות היהודית ביהודה ושמרון. פומפאו השמיע אמת ברורה וחשובה, שהוכחשה על ידי ארגונים בינלאומיים וממשלות אירופה כבר עשורים רבים. מעולם לא היה בסיס במשפט הבינלאומי לטענות שישראל הפרה את הדין הבינלאומי כשנתנה ליהודים זכות להתיישב ביו"ש. הטענות נגד ההתנחלויות נוסחו אך ורק למקרה של ישראל, ולא יושמו בשום מצב אחר. בשנים האחרונות, גורמים עוינים לישראל, בעיקר באירופה, משתמשים בטענה המשפטית הכוזבת להכשיר עוד פעולות אנטי ישראליות הנוגדות את הדין הבינלאומי, כגון הקמת חסמי סחר המפלים לרעה יהודים מירושלים, רמת הגולן ויו"ש, ונוגדים את דיני הסחר הבינלאומי.

הודעתו של פומפאו למעשה גונזת הודעות עוינות של נציגי מחלקת המדינה מתקופות נשיאותם של קרטר ואובאמה, ובכך מחזירה את ארה"ב לעמדה המסורתית הצודקת שקבע הנשיא רייגן: אין במשפט הבינלאומי שום דבר שאוסר על התיישבות יהודית ביהודה ושומרון.

אולם, ממשל טראמפ לא הסתפק בהחזרת הגלגל לעמדות הנשיאים רייגן, קלינטון ובוש האב והבן. המזכיר הוסיף גם אמירה מדינית, החשובה לא פחות מזו המשפטית, בנוגע לטענה האירופית שישראל, בכך שמאפשרת ליהודים להתגורר ביהודה ושומרון, נושאת באחריות לסירוב הפלשתיני לחיות עימה בשלום. פומפאו ציין שדווקא העמדה הדבקה באיסור המשפטי לכאורי להתיישבות יהודית היא זו שבלמה את השלום, וכי הדרך להסכם עוברת רק במשא ומתן ישיר.

פומפאו אמנם לא אימץ את העמדה הפרו־ישראלית, שעל פיה יש לישראל זכויות ריבוניות בשטח, אך גם לא אימץ עמדה אנטי־ישראלית, שלפיה אין לישראל שום זכות. תחת זאת, ממשל טראמפ קבע עיקרון חשוב: מעמדם המשפטי של השטחים שנוי במחלוקת, וניתן לפתור את המחלוקת רק במשא ומתן ולא בערכאה משפטית.

ההשלכות, אפוא, דרמטיות. המזכיר פומפאו צודק כאשר הוא טוען שהעמדה האמריקנית החדשה מגדילה את הסיכויים להסדר שלום מוסכם. תמיכה עיוורת בטענה הפלשתינית הכוזבת, שלפיה המשפט הבינלאומי שולל זכויות מיהודים ומהמדינה היהודית, רק חיזקה את העקשנות הפלשתינית. שלילת הטענות האנטי ישראליות חסרות היסוד במשפט הבינלאומי, מהווה צעד חיוני להצלחת משא ומתן עתידי.

תומכי הקביעה כאילו החוק הבינלאומי אוסר על הקמת התנחלויות והתיישבות יהודית, הגנו תמיד על עמדתם בטענה המעגלית שלפיה הקהילה הבינלאומית כולה מסכימה איתה. כבר לא ניתן להעלות טענה זו ברצינות.

היום כבר לא ניתן להאשים יהודים בביצוע "פשעי מלחמה" בשל היותם יהודים היושבים על ספה בסלון בתיהם באפרת או באלפי מנשה. לפעמים נדרש אומץ כדי לומר אמת פשוטה, וממשל טראמפ ראוי להערכה על כך.

פרופ' אבי בל הוא מרצה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן ובאוניברסיטת סן דייגו, ועמית בכיר בפורום קהלת


Yorumlar


bottom of page