top of page

הצהרת פומפאו - מה השתנה


אין עוד מדינה בעולם שנאלצת להגן על עצם זכותה להתקיים כמו מדינת ישראל. במסע הדה-לגיטימציה שמתנהל נגדה, מכונה ישראל מדינת "אפרטהייד", מדינה "גזענית" ומדינה "קרימינלית" המפירה זכויות אדם. הודעת בית הדין הבין לאומי בהאג המאשימה את מנהיגי ישראל בפשעי מלחמה, בשעה שמנהיגי מדינות במזרח התיכון ובמקומות נוספים שטובחים את בני עמם בנשק קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי, אינם זוכים לביקורת רצינית מצד המוסדות הבינלאומיים, הינה דוגמא בולטת ומידית לכך.


במוקד מאמצי הדה-לגיטימציה שמתנהלים נגד ישראל, באו"ם, באיחוד האירופי, באקדמיה, ברשתות החברתיות ובתקשורת הבין-לאומית, נמצאת ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

יש לכך שתי סיבות. סיבה אחת היא, שזה מאפשר למובילי קמפיין הדה-לגיטימציה ותומכיו להציג את טיעוניהם כסבירים ושקולים ולהסתיר את כוונותיהם האמתיות: ערעור הלגיטימיות של מדינת ישראל וביטול זכותה להתקיים. סיבה שנייה היא, הבנתם שאם יצליחו לנתק את החיבור של העם היהודי אל חבלי מולדתו ההיסטוריים ולערער את הצידוק המוסרי של חזרת העם היהודי לארצו, הם יצליחו גם לקעקע גם הזכות של מדינת ישראל כולה מלהתקיים.


הכלי המרכזי של פעילי דה-לגיטימציה אלה הוא הצגתה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון כבלתי חוקית וכמי שנוגדת את החוק הבינלאומי. למרות שלטענה זו אין שום אחיזה במציאות, הניסיון האגרסיבי הזה לעטוף את ההתנגדות לשהיית ישראל ביהודה ושומרון בנימוקים משפטיים, הצליח לשכנע בטענה זו קהלים רחבים, שבתום לב "קנו" את התרמית ומאמינים בה.


הדוקטרינה שהציג בפני העולם מזכיר המדינה האמריקאי, מייק פומפיאו, בנובמבר 2019 קורעת את המסכה מעל פניהם של פעילי הדה-לגיטימציה נגד ישראל. באמירתה הברורה על חוקיות ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, דוקטרינת פומפאו אינה מאפשרת לאויבי ישראל להמשיך עם התרמית הדיפלומטית שלהם, ולהשתמש בטענת החוקיות של ההתיישבות כדי לפגוע בלגיטימיות של מדינת ישראל ובזכותה הטבעית, המוסרית, ההיסטורית והמשפטית על ארץ ישראל.

יתרה מכך, פומפאו משנה את כללי המשחק הבינלאומי ומבהיר כי כל הניסיון לגרור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לזירה המשפטי הוא ניסיון עקר ומיותר ש"לא מקדם את השלום".


***

הצהרת פומפאו היא אירוע מרכזי וחשוב במאבק המשפטי של מדינת ישראל על זכויותיה ביהודה ושומרון ועל מעמדה בעולם. תפקידנו הוא לזהות את חלון ההזדמנויות הזה שהיא יצרה ולנצל אותו.


Comments


bottom of page