top of page

לא ריבונות וגם לא משילות

ד"ר ענת רוט וברוך ידיד, 19.4.2020

אנשי "ועדות החירום" בכפר עקב, במזרח ירושלים.

מאות פלסטינים, בהם גם אנשי ביטחון חמושים, מסתובבים בשטחי C ובמזרח ירושלים, חוסמים צירי תנועה, מציבים מחסומים, מבצעים סיורים בקרבת יישובים ישראלים ומעורבים באירועי ירי ובעימותים עם המתנחלים וחיילי צה''ל. ומהצד הישראלי – דממה. עסוקים בקורונה... עד שיתחיל להישפך דם.


***

למדינת ישראל יש ריבונות מלאה על מזרח ירושלים ולפי הסכמי אוסלו יש לה גם אחריות אזרחית וביטחונית על כל שטחי C. על הפלסטינים חל איסור מוחלט להכניס לשטחים אלה כוחות חמושים, ומנגנוני הביטחון הפלסטינים מורשים לפעול רק בשטחי A. אבל לעזאזל ההסכמים.

לאחרונה הקימה הרשות (באמצעות הזרוע הצבאית שלה, התנזים) 400 "וועדות התנגדות", שפועלות בכל שטחי הרשות, כולל שטחי C ולמרבה התדהמה גם במזרח ירושלים, שטח שנמצא בריבונות ישראלית מלאה.

המטרה שלשמה הוקמו ''ועדות ההתנגדות'' הללו היא היערכות לחידוש המאבק העממי בישראל, תוך התמקדות בצה"ל ובמתנחלים. את ההחלטה הדרמטית הזאת, שלא זכתה כמעט לשום התייחסות, קיבל הפת"ח לפני חצי שנה (באוקטובר 2019).

על-פי נוסח ההחלטה, את המאבק המתוכנן יובילו ועדות ההתנגדות באמצעות:

"מניעת תנועה חופשית של מתנחלים, חידוש הפעילות בנקודות החיכוך ובכבישים העוקפים ובמרחב הכפרי, החרמת סחורות ישראליות, מניעה מישראלים להיכנס למסעדות, למוסכים ולבתי מלאכה פלסטינים, הסרת שלטים ותמרורים בעברית והקמת וועדות עממיות למאבק"

משבר הקורונה נתן את האות ליישום ההחלטה הדרמטית הזו.

כדי לטשטש את מטרתן האמיתית נושאות כעת ועדות ההתנגדות את התואר "ועדות חירום" – כאילו כדי לסייע במאבק בקורונה.

במסגרת פעילותן ועדות החירום מבצעות גם משימות אזרחיות: עורכות מבצעי חיטוי במקומות ציבוריים, מסייעות לשירותי הרפואה הפלסטינים, עוזרות לאוכלוסיות חלשות ולנזקקים, מפקחות על מחיריהם של מוצרי יסוד ועוד.

אולם בשטחי C, שבהם מנגנוני הביטחון הפלסטינים אינם מורשים לפעול, "ועדות החירום" מבצעות "לצורך מניעת התפשטות הקורונה" גם משימות שיטור כגון הצבת מחסומי דרכים לאכיפת הנחיות הסגר, אכיפת האיסור שהטילה הרשות על תעסוקת פועלים פלסטינים בהתנחלויות ואיתור פועלים פלסטינים בשטחי C שהפרו את הנחיות הרשות ולא שהו בבידוד לאחר הפסקת העבודה בישראל.

פעילותן של "וועדות החירום" היא אלימה מאוד, וכבר גבתה קורבנות בחיי אדם, בינתיים בקרב פלסטינים בלבד. בשכם נהרג צעיר פלסטיני מירי החמושים של ועדות החירום, וגם בכפר עקב ובמחנה הפליטים קלנדיה ירו החמושים לעבר תושבים.

בסלואד שליד עופרה, ובסנג'יל שבעמק שילה, פועלות "וועדות החירום" כמשמר אזרחי ואנשיהן מסיירים ליד היישובים הישראלים. באזור רנתיס, חיזמה, עופרה, בית חורון ודולב הציבו אנשי הוועדות מחסומים וסוללות עפר וחסמו את המעבר בצירי תנועה המובילים ליישובים הישראלים. אנשי הוועדות הם גם אלה שהובילו את העימותים האלימים מול צה"ל בפורים, במהלך פינוי המאחז הפלסטיני שהוקם באתר הארכיאולוגי תל ארומה.

מדינת ישראל חייבת לשים סוף להשתוללות האלימה הזו, לשמור על חיי המתיישבים ולהתחיל למשול בשטח.Comments


bottom of page